Illustrationer till Ikano Bostads hållbarhetsredovisning 2015.

Illustrationer till ett informationsblad om matavfall.

Illustration till ett pussel för Ikano Bostad. Delades ut på IKEA i december 2015.

Illustrationer till informationsskyltar för Ikano Bostads grovsoprum.