Illustrationer till artikel om att skriva testamente, till tidningen M-magasin.