PC Gamer (Egmont Tidskrifter) är Sveriges största och Skandinaviens äldsta speltidning. För dem har jag illustrerat ett antal längre reportage, där mina illustrationer ofta löpt över flera uppslag.